Meni

Potem, ko so s Kitajske za?ele prihajati novice o neznani bolezni, si ostali svet ni predstavljal, da bo sam deleen tako velikega brodoloma. e za?etek meseca marca je prebudil zle slutnje, ki pa so se potrjevale iz meseca v mesec. ?eprav se je ivljenje proti koncu olskega leta malo normaliziralo, je kulturni utrip skoraj zamrl. Odpadle so prireditve, nih?e si ni upal organizirati nastopov in niti vaj. Postni ?as in velika no? smo preiveli pred TV ekrani, preklicani pa so bili tudi vsi drugi dogodki: ve?er ljudskih pesmi v Vodicah, druenje z vrt?evskimi otroki, majske prireditve kot TLK, zapojmo skupaj v Utiku, ve?er malih pevskih skupin v ?rnu?ah, sre?anje pevcev v entjanu, dobrodelna razstava in koncert v Vodicah, Naj se slii v Dolskem, TLK itd.
Ker so bila bogosluja pod posebnimi pogoji omogo?ena, so Matici zapeli pri Tilnu na praznik sv. Trojice 7. junija ter 6. septembra na god zavetnika sv. Tilna. 7. septembra se je pesem oglasila na Selu pri zvestem ?lanu drutva Tonetu ?uku ob 70. ivljenjskem jubileju, kjer se je v drubi s ?lani PGD inkov Turn odvil prav prijeten druabni ve?er ter se iz vokalnega petja prevesil v ansambelski program. Prav slovesno pa je bilo v petek 11. septembra v dvorani kulturnega doma v Vodicah, kjer so Matici (v novih uniformah) s pesmijo obogatili 19. Kopitarjeve dneve, ki so bili letos namenjeni predstavitvi Zbornika ob?ine Vodice, Dedi?ina ljudi in krajev. V upanju na bolje ?ase Matici nadaljujejo s tedenskimi vajami in se pripravljajo na snemanje.

Utrinki z nastopa na 19. Kopitarjevih dnevih 
IMG-232cabcd638227d859c787dcef684acf-VIMG-accf8b6d33c14e319800cb10f5eab917-V
IMG 20200911 191622Razstava flora in favna
IMG 20200914 121614
 
Trenutki pred izvedbo presene?enja za g. Toneta in njegovih 70 let - pesem na vasi
tone ?uk 70let 2020