Dobrodelni koncert, ki ga ni bilo

Kulturno društvo Matije Koželja Utik in Župnijska Karitas Vodice sta za materinski dan (25. marec), načrtovala dobrodelno prireditev z naslovom Za Jerneja. Vabilu so se odzvale štiri glasbene skupine in 66 slikark in slikarjev. V načrtu je bila avkcija slik, s prošnjo za predhodni odkup, pa so bili k zbiranju sredstev za težko bolnega otroka povablejni vsi podjetniki z območja Občine Vodice. Vsem dobro znane posledice Covid 19 so prireditev onemogočile, nekaj dobrosrčnih darovalcev, pa je kljub vsemu prispevalo dovolj sredstev, da bo staršem malega Jerneja, ki odhaja na občasna zdravljenja v tujino, vsaj nekoliko olajšana velika skrb in breme za nadaljnja potovanja in nastanitve. S posebno gesto pozornosti in solidarnosti so se izkazali skaruški vaščani. V imenu organizatorjev, predvsem pa v imenu Jernejeve družine vsem darovalcev velika in iskrena zahvala. Pričujoči zapis pa želi biti zahvala tudi vsem likovnikom, ki so bili za dobrodelni namen pripravljeni podariti svoje slike. Ker do danes ni bilo mogoće postaviti niti razstave, naj bo objava njihovih del v občinskem glasilu znak hvaležnosti in povabilo, da se nekaj podobnega organizira v kakšni drugi, ugodnejši priliki.

                                                                                                                                                                                                                                                 Rado Čuk, predsednik društva


Sodelujoči likovniki:

ODRASLI AVTORJI
Tatjana Hafner
Ana Pavla Kramar
Mihael Kuster
Brigita Leskovar
Nada Tomazin Dokl
Frančiška Kosmač
Sonja Kimovec
Nadja Jeraj
Nataša Kovše
Nevenka Verbič
Mija Rozman
Eva Jeraj
Dari Korošec
Irena Gorenc
Milivojka Cerar
Helena Testen
Boris Kubelj
Joži Nastran Brank
Binca Lomovšek
Klavdija Špenko
Roman Veras
Anica Karo
Cecilija Čebašek
Martina Kozamernik

OTROŠKI AVTORJI
Taja Špenko
Daša Pajor
Lucija Rozman
Neža Krašnja
Janja Zalokar
Mihela Golobin
Klara Kremžar
Nika Krenn Bukovec
Ana Erce Zupančič
Ana Erce Zupančič
Anja Jerman
Aron Dzadzovski
Tadej Dominko
Zarja Tepina
Boris Malbašić
Ula Dovgan
Julija Zalokar
Brina Gubanc
Olivija
Kaja Volč
Zoja Katarina Žumer
Kris Šmid
Tilen Golobin:
Katja Rudolf
Petra Podgoršek
Jerca Koderman
Kaja Potrč Nikolić
Nika Erce
Nika Dermastja
Heli Šimnovec
Luka Golobin
Sandoleja Pučko
Melanija Dzadzovska
Špela Kraner Novak
Nuša Dunja Jerina
Taja Plevnjak
Oglas za Kopitarjev glas(3)