Meni

Dobrodelni koncert, ki ga ni bilo

Kulturno drutvo Matije Koelja Utik in upnijska Karitas Vodice sta za materinski dan (25. marec), na?rtovala dobrodelno prireditev z naslovom Za Jerneja. Vabilu so se odzvale tiri glasbene skupine in 66 slikark in slikarjev. V na?rtu je bila avkcija slik, s pronjo za predhodni odkup, pa so bili k zbiranju sredstev za teko bolnega otroka povablejni vsi podjetniki z obmo?ja Ob?ine Vodice. Vsem dobro znane posledice Covid 19 so prireditev onemogo?ile, nekaj dobrosr?nih darovalcev, pa je kljub vsemu prispevalo dovolj sredstev, da bo starem malega Jerneja, ki odhaja na ob?asna zdravljenja v tujino, vsaj nekoliko olajana velika skrb in breme za nadaljnja potovanja in nastanitve. S posebno gesto pozornosti in solidarnosti so se izkazali skaruki va?ani. V imenu organizatorjev, predvsem pa v imenu Jernejeve druine vsem darovalcev velika in iskrena zahvala. Pri?ujo?i zapis pa eli biti zahvala tudi vsem likovnikom, ki so bili za dobrodelni namen pripravljeni podariti svoje slike. Ker do danes ni bilo mogo?e postaviti niti razstave, naj bo objava njihovih del v ob?inskem glasilu znak hvalenosti in povabilo, da se nekaj podobnega organizira v kakni drugi, ugodneji priliki.

                                                                                                                                                                                                                                                 Rado ?uk, predsednik drutva


Sodelujo?i likovniki:

ODRASLI AVTORJI
Tatjana Hafner
Ana Pavla Kramar
Mihael Kuster
Brigita Leskovar
Nada Tomazin Dokl
Fran?ika Kosma?
Sonja Kimovec
Nadja Jeraj
Nataa Kove
Nevenka Verbi?
Mija Rozman
Eva Jeraj
Dari Koroec
Irena Gorenc
Milivojka Cerar
Helena Testen
Boris Kubelj
Joi Nastran Brank
Binca Lomovek
Klavdija penko
Roman Veras
Anica Karo
Cecilija ?ebaek
Martina Kozamernik

OTROKI AVTORJI
Taja penko
Daa Pajor
Lucija Rozman
Nea Kranja
Janja Zalokar
Mihela Golobin
Klara Kremar
Nika Krenn Bukovec
Ana Erce Zupan?i?
Ana Erce Zupan?i?
Anja Jerman
Aron Dzadzovski
Tadej Dominko
Zarja Tepina
Boris Malbai?
Ula Dovgan
Julija Zalokar
Brina Gubanc
Olivija
Kaja Vol?
Zoja Katarina umer
Kris mid
Tilen Golobin:
Katja Rudolf
Petra Podgorek
Jerca Koderman
Kaja Potr? Nikoli?
Nika Erce
Nika Dermastja
Heli imnovec
Luka Golobin
Sandoleja Pu?ko
Melanija Dzadzovska
pela Kraner Novak
Nua Dunja Jerina
Taja Plevnjak
Oglas za Kopitarjev glas(3)