Nadzorni odbor

 

Nadzorni odbor društva od leta 2016 naprej sestavljajo:
 
Dragi Čuk,
Pavel Veider,
MarijaČuk.