Upravni odbor

Upravni odbor društva od leta 2016 naprej sestavljajo:
 
Predsednik društva: Rado Čuk
Člani: Nejc Čuk (predstavnik FPS Matici),
          Klavdija Špenko (predstavnica likovne sekcije),
          Monika Čuk (predstavnica instrumentalne skupine),
          Boris Kubelj (predstavnik likovne sekcije),
          Metod Čuk (predstavnik instrumentalne skupine),
          Mitja Hočevar (predstavnik FPS Matici).
         
Upravni odbor se sestane večkrat letno, in podrobneje obravnava in izpolnjuje letni načrt dela, sprejet na zboru članov. V odboru sta tudi po dva predstavnika vsake sekcije društva, ki zastopata interese in želje le-teh.