Sekcije v društvu

1 Fantovska pevska skupina Matici
2 Instrumentalna skupina
3 Likovna sekcija