Fantovska pevska skupina Matici

Fantovska pevska skupina Matici je leta 2015 praznovala svojih prvih 10 let delovanja. Trenutno jo sestavlja osem članov - od fantov, ki končujejo srednjo šolo pa do starejših, ki so že na fakulteti in zaposleni.  Pevci med letom vadijo enkrat tedensko, ponavadi ob četrtkih. Vodi jih zborovodja Rado Čuk, v jeseni 2016 pa se mu je pridružila še učiteljica solo petja in diplomirana jazz pevka Lina Rahne iz domačega Utika, ki jih uči vokalne tehnike in pravilnega načina petja. V svojem repertoarju izvajajo tako cerkvene kot narodne, tako slovenske kot tuje skladbe. Posebno so jim pri srcu dalmatinske pesmi.


matici zasedba 2017